COVID-19

Covid-19 maatregelen op volkstuincomplex

Conform de richtlijnen van de overheid rondom covid-19 heeft het bestuur besloten, dat het gezamenlijk koffiedrinken ‘s morgens om 10.00 uur wederom tot nader order wordt stopgezet. Wij vertrouwen er op dat u deze maatregel zult begrijpen en respecteren.

Tevens vragen wij u, ook op ons moestuincomplex, de vereiste afstand tot anderen te bewaren en niet met meer dan 2 personen een groep te vormen.

Voor meer informatie over de maatregelen tegen het coronavirus zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/openbaar-en-dagelijks-leven

Met dank voor uw medewerking wensen wij u een goede gezondheid toe!

Het bestuur.