Covid-19 Maatregelen

Covid-19 maatregelen op volkstuincomplex

Conform de richtlijnen van de overheid rondom covid-19 heeft het bestuur besloten, dat het gezamenlijk koffiedrinken ‘s morgens om 10.00 uur wederom tot nader order wordt stopgezet. Wij vertrouwen er op dat u deze maatregel zult begrijpen en respecteren.

De “winkel” is dicht tot minimaal 19 januari 2021, met slechts één uitzondering. Het is uitsluitend mogelijk om  een kruiwagen compost, zo lang de voorraad strekt, naar je eigen perceel te kruien.  Op maandag, woensdag en zaterdag van 9.30 tot 10.30 uur is er een vrijwilliger die zorgt voor voor opening van de compostbak. Uitsluitend afrekenen per bank, liefst dezelfde dag overmaken. 

Deze tijd is ook beschikbaar voor het reserveren van de aanhangwagen van de vereniging.

Graag 1½ meter afstand bewaren tot de vrijwilliger van dienst. Bewaar ook voldoende afstand tot eventuele wachtenden.

Tevens vragen wij u, ook op ons moestuincomplex, de vereiste afstand tot anderen te bewaren en niet met meer dan 2 personen een groep te vormen.

Voor meer informatie over de maatregelen tegen het coronavirus zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/openbaar-en-dagelijks-leven

Met dank voor uw medewerking wensen wij u een goede gezondheid toe!

Het bestuur.