Home

Covid-19 maatregelen op volkstuincomplex

Conform de richtlijnen van de overheid rondom covid-19 heeft het bestuur besloten, dat het gezamenlijk koffiedrinken ‘s morgens om 10.00 uur wederom tot nader order wordt stopgezet. Wij vertrouwen er op dat u deze maatregel zult begrijpen en respecteren.

Tevens vragen wij u, ook op ons moestuincomplex, de vereiste afstand tot anderen te bewaren en niet met meer dan 2 personen een groep te vormen.

Voor meer informatie over de maatregelen tegen het coronavirus zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/openbaar-en-dagelijks-leven

Met dank voor uw medewerking wensen wij u een goede gezondheid toe!

 Het bestuur.

 

Volkstuinvereniging Aanschot is opgericht op 5 mei 1982. Ons complex is gelegen in Eindhoven Noord aan de weg Aanschot. Bijna 100 tuinders onderhouden hier een volkstuin op zo’n 15.000m2 grond. Doelstelling van onze vereniging is: “Gelegenheid geven aan jong en oud om als hobby zélf groenten, aardappelen, fruit, klein fruit, kruiden en bloemen te telen”. Bijna alle tuinders doen dit op biologische wijze.

Indien u een volkstuin wilt huren, neem dan contact met ons op.