Home

Covid-19 maatregelen op volkstuincomplex

Conform de richtlijnen van de overheid rondom covid-19 heeft het bestuur besloten, dat het gezamenlijk koffiedrinken ‘s morgens om 10.00 uur wederom tot nader order wordt stopgezet. Wij vertrouwen er op dat u deze maatregel zult begrijpen en respecteren.

De “winkel” blijft wel open. Er kunnen nog dagelijks tussen 9.30 – 10.30 uur tuinartikelen van de vereniging worden gekocht.

Deze tijd is ook beschikbaar voor het reserveren van de aanhangwagen van de vereniging.

Uiteraard uitsluitend afrekenen per bank, liefst dezelfde dag overmaken.

Graag 1½ meter afstand bewaren tot de vrijwilliger van dienst. Bewaar ook voldoende afstand tot eventuele wachtenden.

Tevens vragen wij u, ook op ons moestuincomplex, de vereiste afstand tot anderen te bewaren en niet met meer dan 4 personen een groep te vormen.

 Met dank voor uw medewerking wensen wij u een goede gezondheid toe!

 Het bestuur.

 

Volkstuinvereniging Aanschot is opgericht op 5 mei 1982. Ons complex is gelegen in Eindhoven Noord aan de weg Aanschot. Bijna 100 tuinders onderhouden hier een volkstuin op zo’n 15.000m2 grond. Doelstelling van onze vereniging is: “Gelegenheid geven aan jong en oud om als hobby zélf groenten, aardappelen, fruit, klein fruit, kruiden en bloemen te telen”. Bijna alle tuinders doen dit op biologische wijze.

Indien u een volkstuin wilt huren, neem dan contact met ons op.