Contact

Postadres: Volkstuinvereniging Aanschot
Normandiëlaan 73, 5627 HP Eindhoven
Inschrijvingen/ aanmelden als nieuw lid: klik hier
Mail      (niet voor inschrijvingen/ aanmelden als nieuw lid):

secretariaat@volkstuinaanschot.nl

Bankrekening: IBAN: NL96 TRIO 2017 5954 97

ten name van: Volkstuin Aanschot

KvK inschrijving: 40237843

Ingang via Aanschot

Ingang via Aanschot