Jaarplan

Januari plant en zaaiplan maken voor komend seizoen, composthoop bewerken/omzetten, herstelwerkzaamheden, materiaal onderhoud, winterbespuiting fruitbomen evt. snoeien, idem van de kleinfruitstruiken.
Februari zaad kopen via je vereniging, u kunt nu al diverse producten zaaien en planten – raadpleeg ook de zaadkalender. Thuis voorzaaien: tomaten, pepers en paprika.
Winterbespuiting en evt. snoeien fruitbomen en snoeien kleinfruit struiken.
Maart tuinbonen zaaien, erwten en peulen kan ook al Spinazie, rammenas, snijbiet, wortelen, pastinaken, radijs, rabarber, bieslook, aspergeplantjes, plantuien, kruiden, prei. Kervel op goed bemeste grond met veel humus zaaien half maart en dan om de vier weken.
aspergebedden extra stikstof: 15 gram per m2.
aardbeien goed schoonmaken, slechte bladeren wegnemen, grond losmaken.
fruitbomen en struiken: extra stikstof.
wintersnoei druiven voltooien.
April koolplantjes planten, vroege aardappels, sla(plantjes), bieten, zomerandijvie.
attent blijven voor nachtvorst, slakken bestrijden.
Mei denk b.v. aan komkommerplanten, tomaten etc. Stam en stokbonen mogen nu gezaaid worden. Zaaisla tussen de stokbonen.
Tip water geven: niet broezen, maar tussen de rijen gieten. Bemest niet veel, wel regelmatig.
uienbedden: regelmatig bemesten met wat kali, 20 gram per m2.
vruchtbomen: 1e en 2e bespuiting na bloei tegen schadelijke insecten en ziekten.
komkommer intoppen (koude bak) na 5e blad.
Juni denk aan winterandijvie! komkommer (koude bak) 2e keer intoppen, hebben zijscheuten 3-4 bladeren, boven; 4e blad alles wegnemen. Na 21 juni niet meer toppen.
asperges: na beëindigen oogst, ruggen vlakken, bemesten met kunstmest. Eerst vlakken bestrooien met vochtige tufmolm, en dit licht inwerken. Als mest: stilstofvrije kunstmest: 60/80gram per m2.
uienvlieg bestrijden met diazinon of i.d.
denk ook aan zomersnoei van de fruitbomen, dit indien nodig in twee keer.
Juli veldsla kan gezaaid worden. aardbeien schoonmaken, uitlopers zo snel mogelijk weghalen, als ze niet als nieuwe plant worden gebruikt.
Augustus kleinfruit struiken kunnen na de oogst al uitgedund worden.
September bleekselderij kan gebleekt worden. prei bemesten, veldsla zaaien (oogst in voorjaar)
knolselderij stikstofarm bemesten. ziek en rot fruit opruimen i.v.m. bacterieën.
narcissen en hyacinthen kunnen ook al geplant worden.
Oktober grond die vrij ligt kan gespit worden, voordeel is dat vorst en neerslag gemakkelijker in de grond kunnen dringen. composthoop omzetten.
let bij spitten op de vruchtwisseling! aardbeiranken (uitlopers) verwijderen. indien nodig stekjes van kleinfruit struiken planten. (15cm lengte, schuin en 12cm in de grond, bovenste oog uit de grond steken)
November watertonnen leeg maken, of dikke houten stok erin steken. onderhoudswerkzaamheden verrichten, tuingereedschap schoonmaken en invetten