Algemene Informatie

Wij beheren zo’n 15.000m2 grond. Hiervan wordt het grootste gedeelte verhuurd nl. 14.000m2. De tuingrootte varieert van 75 m2 tot 300m2. Ook in 2021 is de prijs weer €0,45 per m2. Soms wordt van de tuingrootte afgeweken. Mits het bestuur toestemming verleent mag er een kas geplaatst worden op je eigen perceel. Op het complex zijn alle gemakken aanwezig, zoals watertappunten voor de droge periodes, overjarige koemest, mestkorrels, kunstmest, potgrond, teelaarde, bemeste tuinaarde, tonkinstokken voor de hoge bonen, etc. etc. Zaad- en pootgoed wordt tegen aantrekkelijke prijzen éénmaal per jaar ingekocht, hier kunnen de leden uiteraard van mee profiteren. Groter gereedschap zoals: kruiwagens, grondboor etc. zijn aanwezig en vrij en gratis te gebruiken. Wat moet je dan zelf meebrengen? Vooral interesse, een schop, een hark en een schoffel met een gieter voor het nat houden als het nodig is.